Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty pływackie
Technika pływania kraulem w triathlonie 13.10.2019

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:

Numer kontaktowy:

Adres e-mail:

Uwagi:

Dotyczące poziomu zaawansowania, godzin zajęć, treści zajęć lub innych spraw związanych z warsztatami

Pozostałe informacje:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO w celu realizacji zgłoszenia.
 Zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki uczestnictwa.
 Nie posiadam przeciwwskazań do podejmowania treningu sportowego.