Formularz zgłoszeniowy

Obóz triathlonowy
Szklarska Poręba Szosa 18-20.10.2019

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:

Numer kontaktowy:

Adres e-mail:

Zakwaterowanie:

Rozmieszczenie osób w pokojach ustalane jest przez organizatora losowo lub na prośbę uczestników

Uwagi:

Dotyczące zakwaterowania, posiłków, poziomu zaawansowania grup treningowych, rezerwacji lub innych spraw związanych z wyjazdem

Pozostałe informacje:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO w celu realizacji zgłoszenia.
 Zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki uczestnictwa.
 Nie posiadam przeciwwskazań do podejmowania treningu sportowego.