Pętla dookoła Wałbrzycha

Polecana trasa kolarska z Hotelu Aqua Zdrój w Wałbrzychu

Przygotowując się do weekendowego obozu w Wałbrzychu chciałem sprawdzić jeszcze jedną trasę, którą wytyczyłem tylko po polskiej stronie. Gdyby nie brać pod uwagę wyjazdu i powrotu przez miasto, jest to pętla idealna. Można na niej znaleźć sporo podjazdów, nowych asfaltów oraz pięknych widoków. Niecałe 90 km i 1400 m przewyższeń przez góry sowie i wałbrzyskie.

Szczawno-Zdrój i wyjazd z Wałbrzycha

Początek trasy to raczej szeroka jednopasmowa droga z dobrym asfaltem przez dzielnicę Biały Kamień, przecięta jedną sygnalizacją świetlną. W Szczawnie do ścieżki rowerowej przy osiedlu Soficowo można dojechać bocznymi ulicami (ul. Marii Skłodowskej-Curie oraz ul. Lipowa) lub wybrać bardziej ruchliwą ul. Mickiewicza. Pierwszy wybór wiąże się z ustępowaniem pierwszeństwa na wielu skrzyżowanich równorzędnych.

Po zjechaniu ze ścieżki rowerowej w ul. Długą ruch jest już dużo większy, jednak i tak wydaje mi się to najkrótszą i najprostszą drogą wyjazdową z miasta. Po minięciu skrzyżowania z DK35 i kontynuowaniu jazdy ul. Prostopadłą większego natężenia ruchu nie doświadczyłem. Nie jest to jednak odcinek z idealnym asfaltem (na szczęście nie taki zły i jeden z niewielu na tej trasie).