Terminologia trenerska

Data: 19.10.2018
Fot. Michał Kuczyński

W triathlonie, zarówno trenerzy jak i zawodnicy posługują się różnymi zwrotami, które mogę być niezrozumiałe dla szerszego grona. W zapisach treningów można znaleźć skróty oraz wyrażenia odnoszące się do konkretnych zadań, ćwiczeń, sposobu ich wykonania lub potrzebnych przyborów. Na początku mogą być trudne do rozszyfrowania, jednak są dość intuicyjne i szybko się je zapamiętuje. Poniżej zamieszczam listę przydatnych skrótów oraz opis najważniejszych pojęć:

Ważnym dodatkiem do powyżej tabeli są pojęcia związane z techniką, a konkretnie z częstotliwością i długością ruchów. W poszczególnych dyscyplinach wiąże się to z kadencją (ilością obr/min) na rowerze, rytmem w bieganiu (odpowiednim doborem długości kroku biegowego i częstotliwości) czy ilością/długością cykli w pływaniu. W praktyce, stosuje się ćwiczenia np. przebieżki w bieganiu, zmienna kadencja w interwałach na rowerze (np. 2 min kad 60/2 min kad 90 obr/min) czy zadania z liczeniem cykli w pływaniu (w kraulu na piersiach jeden cykl to ruch prawą i lewą ręką).

Zadania wydolnościowe

Zapis powinien określać ilość powtórzeń oraz serii (jeżeli jest ich więcej niż jedna), intensywność ich wykonania oraz czas przerwy pomiędzy nimi. Poniższy zapis jest przykładowym zadaniem z treningu pływackiego:

10 x 200 m kr z3 + 20″

Jest to skrócony zapis zadania polegającego na wykonaniu dziesięciu dwusetek płynąc kraulem na piersiach w tempie odpowiadającym intensywności z3 (odnośnik do wyznaczania zakresów). Po każdym przepłyniętym odcinku przerwa trwa 20 sekund.

Zadania techniczne

Zapis powinien określać ilość powtórzeń/serii, czas przerwy pomiędzy nimi sposób wykonania ćwiczenia oraz potrzebny przybór. Poniższy zapis przedstawia przykładowe zadanie techniczne:

4 x 100 m ćw. (↑ 616 ↓ kr) + płetwy + 10″

Przykład pokazuje zapis zadania polegającego na przepłynięciu czterech setek w płetwach wykonując przekładankę 616 w jedną stronę pływalni i wracając kraulem na piersiach w drugą.

[przygotowaniu]